เว็บไซต์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่

การเดินทางท่องเที่ยวในบางครั้ง เหล่านักท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และต้องการความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อบริการและให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ๆ โดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มักเปิดให้บริการในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

หน้าที่ของเว็บไซต์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยความที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ การมีอยู่ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

  • ให้ข้อมูลแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว

ในเว็บไซต์ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดเรียงรายการสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมายทั่วทั้งจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและตอบคำถาม เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

  • ให้ข้อมูลเรื่องของฝากในท้องถิ่น

แน่นอนว่า เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การช็อปปิ้ง ซื้อของขวัญ ของฝากไปให้สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ๆ หรือคนที่รัก ในเว็บไซต์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับของฝากในท้องถิ่น ที่จะช่วยให้เหล่านักท่องเที่ยวได้สำรวจว่า ของดีของเด็ดในจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรบ้าง

  • กำหนดการงานประจำปีและงานอีเวนต์ต่าง ๆ

เช่นเดียวกับการให้ข้อมูลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวและของฝาก เว็บไซต์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชียงใหม่ ยังให้ข้อมูล รายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานอีเวนต์ การจัดงานประจำปี และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย