“น่านเน้อเจ้า” แบรนด์ดังจากภูมิปัญญาชาวน่าน

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บางสิ่งก็เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ ส่วนบางสิ่งก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครคิดว่าจะเกิดขึ้น อย่างสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ หรือการวางแผนรับมือสถานการณ์นั้น ๆ เช่นเดียวกับเว็บไซต์เกมออนไลน์ชื่อดัง ที่หากผู้ใช้งานพบเจอปัญหา 188bet เข้า ไม่ ได้ ก็สามารถเข้าใช้งานได้โดย URL สำรอง ที่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวมีการเตรียมไว้ให้

ผ้าทอจังหวัดน่านคว้ารางวัล

แต่ดูเหมือน COVID-19 จะไม่สามารถทำอะไรชาวน่านได้มากนัก ในด้านของการสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอ ล่าสุดแบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 4 กลุ่มในจังหวัดน่าน ได้คว้ารางวัล PATA Gold Awards 2020 ในประเภท Women Empowerment Initiative จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association หรือ PATA) ทำให้เห็นได้ชัดว่า ผ้าทอภูมิปัญญาของชาวน่าน ไม่แพ้ชาติใดในโลก

แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า”

แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” นี้ เป็นการรวมตัวของ 4 กลุ่มในจังหวัดน่าน ได้แก่

  • กลุ่มทอผ้าโฮงเจ้าฟองคำ ตำบลในเวียง
  • กลุ่มท่อผ้าบ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก
  • กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา ตำบลบ่อสวก
  • กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ตำบลดู่ใต้

โดยแบรนด์นี้ เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างรายได้ รักษาเอกลักษณ์ และเพิ่มคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว ที่สามารถเรียนรู้ได้ เช่น การปั่นด้าย และการย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น